Tarieven

Het tarief per sessie bedraagt €120,- excl. BTW.

Eén sessie duurt ongeveer 1½ uur.

Deze prijs is inclusief korte contactmomenten buiten de sessies om, dit kan telefonisch of per mail, ook in het weekend én praktische materialen van het Nibud.  Deze voorwaarden voor deze contactmomenten worden nader benoemd in een overeenkomst.

Afhankelijk van de vraagstelling, eigen inzet en leervermogen nemen de meeste trajecten 6 tot 8 sessies in beslag.

*Voor het coachen van meerdere medewerkers, doe ik graag een passend voorstel.

Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Binnen de werkkostenregeling mag de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Het budgetcoachtraject kan dus onbelast vergoed worden door de werkgever.

Een andere mogelijkheid kan zijn dat de werknemer belast loon ruilt voor onbelast loon ten aanzien van budgetcoaching. Dit is de zogenaamde “Cafetariaregeling” en kan worden toegepast binnen de werkkostenregeling. Voordeel hiervan is dat over het ingeleverde stukje belaste loon geen loonbelasting hoeft te worden betaald.

 

DI-budget

Ook kan een beroep worden gedaan op het budget duurzame inzetbaarheid indien beschikbaar.