Ik inmiddels wel :-)

Zorgverzekeraar mailt:

Beste mevrouw Nass,

Wij hebben declaraties voor u verwerkt.

Wij ontvangen graag € 358,57 van u
Rond 4 juli 2019 schrijven wij dit bedrag af van uw rekening XXXX XXXX XXXX XXX 67.

Komt deze rekening nu even niet uit?
U kunt kosteloos een betalingsregeling afsluiten. Wacht niet te lang. Dan kunnen wij uw aanvraag op tijd verwerken.


Pfff, het is eind juni?! Doen ze dat niet altijd aan het eind van het kalenderjaar? Blijkbaar niet, even nakijken dus. Inloggen gaat op zich wel makkelijk, als je je digid bij de hand hebt.

Ik begrijp er in eerste instantie helemaal niks van; dat was toch iets van vorig jaar? In tweede instantie denk ik, poehh, da’s ingewikkeld; DBC’s……??

Dat ga ik voor jou en mezelf even uitzoeken….

Als jij voor een behandeling naar het ziekenhuis bent geweest, declareert het ziekenhuis bij jouw zorgverzekeraar de kosten. De zorgverzekeraar handelt deze declaratie af en betaalt dit aan de zorgverlener.
Valt deze zorg onder je 
basisverzekering dan kijkt de zorgverzekeraar daarna of er nog een deel van jouw eigen risico openstaat.
Is dit het geval, dan krijg je een rekening toegestuurd. Soms kan dit wel een jaar duren, maar hoe is dit mogelijk?

 

Je declaraties komen laat binnen bij zorgverzekeraars

Je zorgverzekeraar kan pas naar jouw eigen risico kijken als ze een declaratie hebben ontvangen. Op welk moment dit gebeurt, is afhankelijk van de zorgverlener. Het komt vooral bij ziekenhuizen vaak voor dat een declaratie pas heel laat bij de zorgverzekeraar binnenkomt. Dit komt onder andere doordat ziekenhuizen pas kosten in rekening mogen brengen als de behandeling volledig is afgerond.

Of je moet van twee jaar het eigen risico betalen

Als jouw zorgverzekeraar de declaratie van jouw behandeling in 2018 pas in 2019 ontvangt, en jij in 2019 ook al voor iets anders naar het ziekenhuis moet, kan het zelfs voorkomen dat je in één keer het eigen risico van twee jaar moet betalen. Als jij het eigen risico niet vrijwillig verhoogd hebt, kan dit dus 385 + 385 euro zijn. In totaal 770 euro. Als je wel een vrijwillig eigen risico hebt, lopen de kosten nog hoger op.

Eigen risico

Het is een drempelbedrag dat je vanaf 18 jaar moeten betalen zodra je zorgkosten maakt. Dit geldt voor de meeste zorgkosten die vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico.

In 2018 en 2019 is het eigen risico 385 euro.

Welke kosten vallen onder het eigen risico:

 • Ziekenhuiszorg: verblijf, persoonlijke verzorging en verpleging in een ziekenhuis of behandelkliniek.
 • Specialistische zorg: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en behandelingen uitgevoerd door een    specialist, zoals een longarts, cardioloog of KNO­arts.
 • Geneesmiddelen: medicijnen voorgeschreven door de huisarts of een specialist.
 • Ambulancevervoer: spoedeisend ziekenvervoer met de ambulance of traumahelikopter.
 • Paramedische zorg uit de basisverzekering, zoals fysiotherapie en logopedie.
 • Bepaalde hulpmiddelen: een hoortoestel, kunstgebit of krukken.

Maak je geen zorgkosten? Dan betaal je ook geen eigen risico.

 

Ieder jaar start de teller van het eigen risico opnieuw. Als het eigen risico voor een bepaald jaar is ‘opgemaakt’, worden behandelingen en andere zorgkosten die volgen, vergoed door de verzekeraar. Je betaalt het eigen risico meestal nadat je de zorg hebt gekregen en de rekening door het ziekenhuis is opgestuurd naar de verzekeraar.

Het eigen risico is ingevoerd, zodat mensen bewuster omgaan met zorg en niet voor ieder pijntje direct naar de dokter gaan. Maar vooral om de Nederlandse zorguitgaven beheersbaar te maken.

Voorbeeld 1

Anne heeft een eigen risico van 385 euro (2018). Na een ongelukje met haar vinger gaat ze zo snel mogelijk naar de eerste hulp in het ziekenhuis. Haar vinger wordt gehecht en in verband gezet. Het ziekenhuis stuurt een rekening naar haar zorgverzekeraar van 295 euro. Haar zorgverzekeraar brengt dit bedrag aan eigen risico in rekening bij Anne.
Anne maakt verder dat jaar geen zorgkosten meer. Haar eigen risico­kosten bedragen dus 295 euro voor 2018. In 2019 begint in het ziekenhuis. Haar vinger wordt gehecht en in verband gezet. Het ziekenhuis stuurt een rekening naar haar zorgverzekeraar van 295 euro. Haar zorgverzekeraar brengt dit bedrag aan eigen risico in rekening bij Anne.

Anne maakt verder dat jaar geen zorgkosten meer. Haar eigen risico­kosten bedragen dus 295 euro voor 2018. In 2019 begint de teller van het eigen risico weer op nul.

Voorbeeld 2

Tim heeft een eigen risico van 385 euro (2019). In het begin van het jaar gaat hij met klachten naar de huisarts die hem doorverwijst naar het ziekenhuis voor een onderzoek. Daarnaast krijgt hij uit voorzorg medicatie voorgeschreven. De volgende kosten worden gemaakt:

 • Consult huisarts: 40 euro / eigen risico: nee
 • Ziekenhuisonderzoek: 220 euro/ eigen risico: ja
 • Medicatie: 60 euro / eigen risico: ja

Het consult bij de huisarts wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar, aangezien het eigen risico niet van toepassing is. Voor het ziekenhuisonderzoek en de medicatie geldt er wel een eigen risico. Het eigen risico wordt in dit geval als volgt verrekend:

385 – 220 – 60 = 105 euro eigen risico blijft over. Tim betaalt dus (220 + 60) 280 euro aan eigen risico. De zorgverzekeraar vergoedt dus nog geen kosten.

Later dat jaar moet Tim opnieuw naar het ziekenhuis voor een kleine ingreep (kosten: 170 euro). Het eigen risico wordt dan als volgt verrekend:

105 – 170 = 65. Ofwel Tim betaalt de resterende 105 euro aan eigen risico. De zorgverzekeraar vergoedt de rest van de kosten: 65 euro.

Welke zorg valt niet onder het eigen risico?

 • De huisarts (voorgeschreven medicijnen en bloedonderzoeken zijn niet uitgesloten van het eigen risico)
 • Verloskundige zorg en kraamzorg (let op de eigen bijdrage voor kraamzorg en de ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak)
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg voor jongeren onder de 18 jaar
 • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
 • Zorg die de aanvullende verzekering vergoedt, bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of tandheelkundige zorg.

Eigen risico en DBC’s

Het is goed om te weten dat de startdatum van een DBC (diagnose­behandelingcombinatie) bepalend is voor de factuur en het eigen risico. Zodra een DBC start, wordt er een rekening geopend en worden alle vervolgbehandelingen hieraan gekoppeld. De startdatum kan al zijn bij een gesprek of kort onderzoek bij de specialist.

Dat betekent dat als de DBC opent in 2018, het eigen risico van 2018 wordt aangesproken.

Houd je van info-graphics?

Let op

Als er verdere behandelingen of controles nodig zijn, wordt er na het openen van de eerste DBC een vervolgtraject (vervolg­dbc) geopend. De startdatum van deze vervolg­dbc is bepalend voor de verrekening van het eigen risico als er binnen deze vervolg­ dbc zorgactiviteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld een operatie of nacontrole). Stel dat de vervolg­dbc eind januari 2019 wordt geopend. Dan moet je ook voor 2019 jouw eigen risico betalen.
Ziekenhuizen versturen de rekening pas naar de zorgverzekeraars als het hele behandeltraject is afgelopen. Dit kan voor dbc zorgactiviteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld een operatie of nacontrole). Stel dat de vervolg­dbc eind januari 2019 wordt geopend. Dan moet je ook voor 2019 jouw eigen risico betalen.

Ziekenhuizen versturen de rekening pas naar de zorgverzekeraars als het hele behandeltraject is afgelopen. Dit kan verwarrend zijn, aangezien de verzekeraars soms pas na meer dan een jaar de kosten met het eigen risico verrekent.

Neem bij twijfel over de rekening en het eigen risico contact op met je zorgverzekeraar of het ziekenhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.