Budgetcoach-traject

Hoe ziet een budgetcoach-traject eruit?

 

 • Het intakegesprek 

Tijdens dit (telefonische) gesprek bespreek ik met de medewerker de wensen, doelstellingen en eventuele schulden. Ook heb ik diverse financiële gegevens nodig.

Aan het einde van het gesprek maak ik een inschatting of hij bij mij inderdaad op de juiste plek zit en bij mij een traject kan volgen of dat er een andere vorm van (schuld)hulpverlening nodig is.

 

 • Het eerste gesprek bij de medewerker thuis 

Tijdens dit gesprek brengen we de financiën volledig in kaart en maken we samen een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Als de administratie niet op orde is, zorgen we er eerst voor dat deze administratie op orde komt.

 

 • Het maken van een budgetplan 

Vervolgens maken we samen een budgetplan. Hierbij is het de bedoeling dat inkomsten en uitgaven passend gemaakt worden. Ik werk ook met Nibud materialen.

In het kort;

 • Administratiesysteem opzetten.
 • Inkomsten en/of extra inkomsten bespreken.
 • Besparingen bespreken (en invoeren).
 • Bekijken of er rechten zijn op toeslagen of andere voorzieningen.
 • Schuldeisers aanschrijven met verzoeken tot kwijtschelding en of een afbetalingsvoorstel.
 • Aflossingsoplossingen bespreken (en invoeren).

Wat ik heel belangrijk vind, is om de cliënt het vertrouwen te geven dat hij (of zij) zelfstandig de administratie kan bijhouden. Zelfredzaam betekent weten wat je wel kunt en begrijpt maar ook weten wanneer je iets niet meer zelf kunt en je hulp moet inschakelen.

Budgetteren is keuzes maken, om te laten zien wat de gevolgen zijn van  de keuzes die iemand maakt en om te zorgen dat iemand de keuzes maakt die voor hem het meest passend zijn gebruik ik motiverende gespreksvoering.

De beste motivatie om te veranderen en dat vast te houden is die motivatie die van binnenuit komt. Samen gaan we op zoek naar wat de client nodig heeft en hoe het voor hem werkt!

Ik leg uit dat het is als samen fietsen; “We zitten samen op de tandem maar jij trapt en jij stuurt! Jij bepaalt waar we heen gaan. Ik zit achterop,  en trap natuurlijk een beetje mee, maar we gaan samen.”

 • Evaluatie

In de laatste fase evalueren we samen gemaakte plannen, behaalde of niet behaalde doelen en bespreken we eventueel veranderingen/aanpassingen, zodat hij na mijn vertrek alles zelfstandig voort kan zetten.

 

 • Nazorg 

Zodra het traject is afgesloten en hij in principe op eigen benen staat, is er altijd de mogelijkheid om mij te benaderen als hij ergens op vast loopt. Dit bespreken we in de evaluatie.

 

Hoe doe ik dat?

Door uw medewerker inzicht te geven ontstaat er overzicht en niet onbelangrijk: bewustwording. Samen met uw medewerker worden er duidelijke afspraken gemaakt en regelingen getroffen.

Hoog op de agenda staat het ervaringsgericht leren, het vergroten van de zelfredzaamheid en zelf-management.

Ik vind het daarom belangrijk om vooral aandacht te besteden aan vaardigheden en gedrag omdat alleen intrinsieke motivatie zal zorgen voor een goed resultaat op de lange termijn zoals ik hierboven ook al beschrijf. Ik maak dus veel gebruik van motiverende gespreksvoering (motivational interviewing). Hij, of zij, kan dan zelfstandig verder.

Ik werk met professionele materialen van het Nibud, denk aan een kasboek en inrichting van de administratie.